A Barcasági Csángó Egyesület támogatása a Bethlen Gábor Alapkezelő által

Kiemelt feladata a külhoni magyarság szülőföldjén történő egyéni és közösségi boldogulásának, anyagi, szellemi gyarapodásának elősegítése és kultúrájának megőrzése érdekében támogatások nyújtása. Feladata a támogatások igénybevétele és hatékony kihelyezése céljából átlátható pályázati rendszer működtetése. Az Alapkezelő tevékenységével hozzájárul a világ összmagyarsága nemzettudatának erősítéséhez, a magyar-magyar kapcsolatok ápolásához.

Az Bethlen Gábor Alapkezelő a határon túli oktatás-nevelési pályázatokon kívül, melyek több mint 250 ezer külhoni támogatottat, gyermeket és fiatalt érintenek, természetes és jogi személyek, önkormányzatok, intézmények, egyházak és civil szervezetek számára nyílt pályázati rendszert működtet, egyedi támogatási kérelmek elbírálásának adminisztrációját végzi. A Kormány nemzetpolitikai stratégiájához igazodva meghívásos pályázati felhívással támogatja azon kiemelt nemzeti jelentőségű szervezeteket, intézményeket, illetve programokat, amelyek nagy hangsúlyt fektetnek a határon túli magyarság önazonosságának megőrzésére.

A Barcasági Csángó Egyesület a 2021-es év folyamán egyaránt részesült nyílt és meghívásos rendszerű támogatásban is. Az év folyamán három kiírás volt az alapkezelő részéről:

1. A Nemzeti Újrakezdés Program I. pályázati kiírása által a magyarság összetartozása és szülőföldön való boldogulása szempontjából meghatározó tevékenységet folytató szervezetek működésének, fejlesztéseinek és eszközbeszerzésének megvalósítását támogatta. Ennek keretében az egyesület az Oktatási alprogram kategóriában pályázott „Az oktatás korszerűsítése eszközbeszerzés által" című pályázatával. A sikeres pályázat következtében 600.000 Ft támogatásban részesült, ami egy interaktív tábla vásárlását és az interaktív tábla használatáról szóló képzést fedezte. Az interaktív táblát a Zajzoni Rab István Középiskolában működő második osztályos diákok közössége kapta meg. A képzést az ITTKépzés számítástechnikai oktatási központ biztosította, 25 tanár részére. A tanfolyam egy 4 napos képzés volt, ahol a résztvevő pedagógusoknak lehetősége nyílt az ismerkedésre és az interaktív tábla által kínált lehetőségek elmélyítésére.

2. A Nemzeti Újrakezdés Program II. pályázati kiírása a magyarság összetartozása és szülőföldön való boldogulása szempontjából meghatározó tevékenységet folytató szervezetek programjainak és rendezvényeinek megvalósítását támogatta. Ezen kiírás keretében az egyesület fennállásának 30. évfordulójára szervezett ünnepi program támogatását pályázta meg. A pozitív elbírálás következtében az alapkezelő 400.000 Ft-tal támogatta a programot. A rendezvény keretében elkészült az egyesület 30 éves logója, megszervezésre került egy ünnepélyes est, melynek keretében kiállításra, előadásra, emléktábla leplezésére, állófogadásra, valamint egy 2 napos népi játszótér felállításra került sor. A rendezvény alkalmából felállított emléktábla által megemlékeztünk mindazokra, akik 30 évvel ezelőtt közös elhatározással és összefogással létrehozták azt az egyesületet, amely jelenleg is támogatja a barcasági magyar oktatást, kiemelten a Zajzoni Rab István Középiskolát, kulturális és művelődési programokat szervez és nem utolsó sorban útnak indította a barcasági régiót népszerűsítő programot.

3. Az erdélyi Nemzeti Jelentőségű Programok megvalósítása – meghívásos pályázati kiírás célja a Romániában élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, sokoldalú kapcsolatai ápolásának, fejlesztésének előmozdítása, valamint a magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása által. A kiírás tárgya a határon túli magyar közösségfejlesztésben, a magyar anyanyelvű kultúra értékeinek megőrzésében, átadásában, és a magyar nyelvű oktatás fejlesztését elősegítő programok megvalósításában szerepet vállaló romániai székhelyű szervezetek és intézmények működésének és beruházásának támogatása. Ennek keretében az egyesület 2012 óta részesül támogatásban. A támogatás értéké az utóbbi pár évben 2.200.000 Ft értékű, ami egy munkavállaló egy évi minálbér értékű fizetését, valamint a könyvelő tiszteletdíját fedezi. Ennek a támogatásnak köszönhetően az egyesületnek van egy alkalmazottja, aki folytonosságot és stabilitást biztosít az egyesület életében: felügyeli és megszervezi az egyesület további bevételeit, az iskolák felé irányuló támogatásokat, karbantartja és fejleszti az ingatlanokat, helyszínt biztosít számos rendezvény számára, lebonyolít saját rendezvényeket, működteti a Barcaságot népszerűsítő programot, koordinálja a helyi érdekeltségű kiadványok kiadását, kapcsolatot teremt különböző egyesületek, intézmények között.

Az Barcasági Csángó Egyesület léte és működése nagymértékben függ a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. részéről érkező támogatástól, ennek hiánya ha nem is teljesen, de nagy mértékben ellehetetlenítené az egyesület működését, melynek léte és működése igen fontos egy fokozatosan elszórványosodó régióban. Köszönjük a támogatást.