Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. - MHP-RO-1-2017/2-000015-VAL-ELS/001

A szórványban működő szervezetek legnagyobb hiányossága a folyamatos, megbízható, elkötelezett humánerőforrás biztosítása. Az a humánerőforrás, mely egy szervezet működését, életképességét biztosíthatná. A Barcasági Csángó Egyesület rendelkezik egy szerény, de hatékony személyzettel, melynek megtartását részben a folytonos bérezés biztosítása tesz lehetővé. Jelen pályázat egyik költségtétele erre a problémára adott megoldást, ugyanis általa biztosítani lehetett egy alkalmazott teljes évi bérezését. A folytonos alkalmazott alapfeltétele egy intézmény sikeres működésének. A állandó alkalmazott számos feladatkört tölt be: pályázatokat ír és számol el, rendezvényeket szervez, tartja a kapcsolatot az oktatási intézménnyel valamint besegít az iskolai élet szervezésében, bejöveteli forrásokról gondoskodik az egyesület számára, felel az egyesület ingatlanainak fenntartásáról és működtetéséről, kapcsolatot létesik más, hasonló tevékenységeket végső civil szervezetekkel. Az ügyintéző munkáját a könyvelőséget vezető szakember egészíti ki. A könyvelőséget és a vele járó eljárásokat kimondottan csak a szakképzet könyvelő végzi és vállalja a felelősséget. A romániai instabil és állandó változó gazdasági és törvénykezési környezetben egy ilyen szakember alkalmazása szükségszerű. A két állandó alkalmazott alapfeltétel az egyesület eredményes működésének és fejlődésének.
A pályázat egy részét a humánerőforrás anyagi szükségleteinek a fedezésére fordítottuk, a másik részét, az egyesület által támogatott oktatási intézmény népszerűsítésére, népszerűsítő anyagok előállítására fordítottuk. A keletkezet népszerűsítő anyagokat az intézmény ismertetésére használjuk fel, szűkebb illetve tágasabb körben. A diákok kis létszáma, valamint az elszórványosodás hatása, megköveteli az intézménytől, hogy minél szélesebb körben, minél több féle csatornán és módszerrel ismertesse tevékenységét, oktatási kínálatát, lehetőségeit. A létrehozott anyagok: katalógus, megszemélyesített vászon táskák, a diákok által összeállított kis film, valamint a szervezendő népszerűsítő csoport közös erőbevetéssel látogat el a környék iskoláiban és mutatja be a Zajozni Rab István Középiskola 2018-2019-es tanév kínálatait. Ugyanakkor a készített agyagok által sokkal vonzóbb arculatot tudunk kínálni az érdeklődőknek. Manapság sajnos nagyon sok múlik az intézmények népszerűsítési stratégiáján és hatékonyságán.  Jelen pályázat lehetőséget adott, hogy az iskola értékes és jó minőségű anyagokat állítson elő a 2018-2019 tanévre toborzó kampányra.