Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. - MHP-RO-1-2018/2-000026-VAL-ELS/001

A szórványban működő szervezetek legnagyobb hiányossága a folyamatos, megbízható, elkötelezett humánerőforrás biztosítása. Az a humánerőforrás, mely egy szervezet működését, életképességét biztosíthatná. A Barcasági Csángó Egyesület rendelkezik egy szerény, de hatékony
személyzettel, melynek megtartását, bár szerény, de a folytonos bérezés biztosítása tesz lehetővé. Jelen pályázat legnagyobb költségtétele erre a problémára adott megoldást, ugyanis általa biztosítani lehetett egy alkalmazott és egy könyvelési szakértő teljes évi bérezését. A folytonos alkalmazott alapfeltétel ahhoz, hogy egy intézmény sikeres működjön. A állandó alkalmazott számos feladatkört tölt be: pályázatokat ír és számol el, rendezvényeket
szervez, tartja a kapcsolatot az oktatási intézménnyel valamint besegít az iskolai élet szervezésében, bejöveteli forrásokról gondoskodik az egyesület
számára, felel az egyesület ingatlanainak fenntartásáról és működtetéséről, kapcsolatot létesik más, hasonló tevékenységeket végső civil szervezetekkel. Az ügyintéző munkáját a könyvelőséget vezető szakember egészíti ki. A könyvelőséget és a vele járó eljárásokat kimondottan csak a szakképzet könyvelő végzi és vállalja a felelősséget. A romániai instabil és állandó változó gazdasági és törvénykezési környezetben egy ilyen szakember alkalmazása szükségszerű. A két állandó alkalmazott nagyban hozzájárul az egyesület működéséhez és fejlődéséhez. Mindkét személy esetében a kifizetés szakértői szolgáltatási szerződés által valósul meg. Minkét személy számla kiállítására alkalmas, a ügyintézést végző személy ügyintézésre, a könyvelő könyvelőségi tevékenységre állít ki számlát.  
A pályázat nagyobb részét a humánerőforrás anyagi szükségleteinek a fedezésére, a másik részét, kisebb felújítási munkálatokra fordítottuk. Pályázati forrásból kicseréltük az épület 2 bejárati ajtóját. A meglévő ajtók már több mint 20 éve szolgáltak. A fából készült ajtók az évek folyamán megrongálódtak, nem biztosították már a megfelelő szigetelést és biztonságot. A két régi fa ajtót, 2 új, TISSA nevezetű fém ajtóra cseréltük le. Ebből az alkalomból valamelyest megnőtt a bejárati felület, 98x196 cm-ről 110x220 cm-re. A felújítási munkálatok után nőtt a szigetelés és biztonság foka valamint esztétikailag is megváltoztatta az épület kinézetét.