Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. - MHP-RO-1-2021/2-000027

Az erdélyi Nemzeti Jelentőségű Programok megvalósítása – meghívásos pályázati kiírás célja a Romániában élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, sokoldalú kapcsolatai ápolásának, fejlesztésének előmozdítása, valamint a magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása által. A kiírás tárgya a határon túli magyar közösségfejlesztésben, a magyar anyanyelvű kultúra értékeinek megőrzésében, átadásában, és a magyar nyelvű oktatás fejlesztését elősegítő programok megvalósításában szerepet vállaló romániai székhelyű szervezetek és intézmények működésének és beruházásának támogatása. Ennek keretében az egyesületnek
2021-ben itélt támogatás értéké 2.200.000 Ft értékű, ami egy munkavállaló egy évi minálbér értékű fizetését, valamint a könyvelő tiszteletdíját fedezi. Ennek a támogatásnak köszönhetően az egyesületnek van egy alkalmazottja, aki folytonosságot és stabilitást biztosít az egyesület életében: felügyeli és megszervezi az egyesület további bevételeit, az iskolák felé irányuló támogatásokat, karbantartja és fejleszti az ingatlanokat, helyszínt biztosít számos rendezvény számára, lebonyolít saját rendezvényeket, működteti a Barcaságot népszerűsítő programot, koordinálja a helyi érdekeltségű kiadványok kiadását, kapcsolatot teremt különböző egyesületek, intézmények között.

Az Barcasági Csángó Egyesület léte és működése nagymértékben függ a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. részéről érkező támogatástól, ennek hiánya ha nem is teljesen, de nagy mértékben ellehetetlenítené az egyesület működését, melynek léte és működése igen fontos egy fokozatosan elszórványosodó régióban. Köszönjük a támogatást.