Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. - NUP-KP-1-2021/1-000249

A Barcasági Csángó Alapítvány, mint a barcasági magyaroktatás, kiemelten a négyfalusi Zajzoni Rab IstvánKözépiskola támogatója korszerűsítésre és értékmegőrzésre pályázott. Az oktatási program keretében kapotttámogatásból 1 darab interaktív tábla vásárlása, valamit 20 pedagógus számára egy 20 órás tanfolyamszervezésevalósult meg. Az interaktív tábla egy LEDTVEDUCATΖONAL65''DONVΖEWDS-65ΖWMS-L05A nevű, 24
hónapos garanciával rendelkező termék, melyet a Zajzoni Rab István Középiskola jelenlegi második osztályábanszereltünk fel és üzemeltettük be. A táblát a tanfolyamon is részt vett tanító néni és a jelenlegi osztály 16 diákjahasználja. Utólag ajándékban jött egy fél éves felhasználói engedély a MOZAWEB felületre, ami még hasznosabbáés interaktívabbá teszi a kisdiákok tanulási lehetőségeit. A pedagógusok nagyörömmel fogadták a továbbképző
lehetőségét, ugyanis ez egy lehetőség volt lépést tartani a technika legújabb vívmányaival és ezáltal korszerű,színvonalas oktatást biztosítani diákjaiknak. A tanfolyamon 20 pedagógus vett részt. A 4 napos, 20 órás képzés akövetkezőtémákat dolgoztafel az érdeklődök számára:
Elméleti bevezető: számítástechnika az oktatásban, az interaktívtábla, mint prezentációs, több funkciós oktatás technikai eszköz, amely egyesíti magában a tábla, a vászon, a számítógép és az érintőképernyő funkcióit,Tábla software telepítése: Mimio Studio, ΖQBoard, Smartboard,stb.; kalibrálás; a tábla használata ismert programokkal:Geogebra, GoogleMaps, Prezi, egyéb prezentáció készítő programok.
Gyakorlati ismeretek: az eszköztár bemutatása és testreszabása (oldalszélesség, képernyőárnyékolás, táblázat,mérőeszközök, képernyőfelvétel, másolás, alakzatok, írószerek,stb.); a galéria-készlet ismertetése, képekszerkesztése (kicsinyítés, nagyítás, forgatás, klónozás, végtelen klónozás, beillesztés, törlés, rögzítés, csoportosítás, tükrözés, háttér be illetve előtérbe helyezés, hivatkozás, hang, tulajdonságok, objektum-animáció), tartalom importálása.
Leckekészítés: egy lecke elkészítése valamelyik software segítségével, gyakorlati foglalkozás.
Leckék bemutatása a táblák használatával (minden résztvevő legalább egy alkalommal próbálhassa ki a táblát). Azelkészített leckék kielemzése, ötletek megosztása.
Oktatóianyagok,portálok megtekintése.

A képzés Négyfaluban, a Zajzoni Rab István Középiskolában valósult meg, 2021 október 15-23 között, hétvégenként, 2-2 napban tömörítve. A továbbképzés által a pedagógusok megismerték az interaktív táblát és ahozzá kapcsolódó projektor és számítógép használatát. A továbbképzésen a pedagógusok megtanulták azinteraktív tábla használatához szükséges szoftvereket, elsajátították az interaktív tábla önálló használatának technikáját. Megismerték az internetes tartalmak felhasználásának módjait, és az önképzéshez nélkülözhetetlen, és a témához tartozó közösségi portálokat.

A jelenlegi pályázat során közvetlen támogatásban részesült a 20 pedagógus, aki részt vett a képzésen, valamint a16 diák aki nap, mint nap részt vesz az iskolai oktatásban. Közvetve pedig a létszám nagyon nehéz meghatározni, a 20 pedagógus körülbelül 300 diákkal lép kapcsolatban, akik érzékelhetik a tanfolyamon elsajátított ismereteket, deugyanakkor a gyerekek szülei is tekinthetők közvetett támogatottaknak. Nem utolsó sorban egy iskola korszerűsítése és pedagógusainak képzése közvetve, rövid és hosszútávon kihat az egész közösségre.