Iskola

Az Osztályszellem-díjat az idén a 6. alkalommal szerveztük meg. Az osztályok bírálása a szabályzatnak megfelelően történt: V-XII. osztályok színtjén. Minden osztály pályázati űrlapot és a hozzá kapcsolódó mellékleteket nyújtotta be, amelyeket az egyesület tagjai értékeltek, egy előre jól meghatározott pontrendszer szerint. A díjakat a 2018-20219-as tanév záróünnepélyén nyújtottuk át.

Az Osztályszellem-díjat az idén a 7. alkalommal szerveztük meg. Az osztályok bírálása a szabályzatnak megfelelően két kategóriában történt: V-VIII., illetve IX-XII. osztály. Minden osztály pályázati űrlapot és a hozzá kapcsolódó mellékleteket nyújtotta be, amelyeket az egyesület tagjai értékeltek, egy előre jól meghatározott pontrendszer szerint. A díjakat a 2022-2023-as tanév záróünnepélyén nyújtottuk át.

A Bethlen Gábor Alap elkülönített állami pénzalap, amelynek célja a Magyar Kormány nemzetpolitikai stratégiájához kapcsolódó célok megvalósulásának elősegítése.

 

A Barcasági Csángó Egyesület, a Bethlen Gábor Alapkezelő támogatásával, a 2017-2018-as tanévben immár ötödik alkalommal hirdette meg és díjazta a Zajzoni Rab István Középiskolában tanuló középiskolások körében a legaktívabb, legösszetartóbb és legtöbb önkéntes munkát vállaló osztályt.A díjakat a 2017-2018-as tanév záróünnepélyén nyújtottuk át.

 

Tanulj másképp

A Tanulj másképp egy olyan kezdeményezés, mely az iskola és az alapítvány együtt működését erősíti. Ameddig az iskola a diákokat a formális tanításban részesíti, az egyesület igyekezik segítséget nyújtani az informális oktatásban.

A Barcasági Csángó Alapítvány - Egyesület a négyfalusi Zajzoni Rab István Középiskola háttérintézete. Az egyesület részt vesz az iskola életében, mint támogató és program szervező, valamint koordinálja az iskolában működő diák tanács munkáját is. A két intézmény munkája szorosan összefügg, s ameddig az iskola a diákokat a formális tanításban részesíti, az egyesület igyekezik segítséget nyújtani az informális oktatásban. Nyomon követi és koordinálja a diák tanács működését, valamint díjazza az osztályok önálló, önkéntes, közösségépítő tevékenységét. Az elmúlt 3 évben kiosztásra került az Osztályszellem díj, mely a legtevékenyebb, legösszetartóbb, legtöbb önkéntes munkát vállaló osztályt díjazta. A díj egy-egy csapatépítő osztálykirándulás. Pályázatunk által, amelyet a Bethlen Gábor Alapkezlő Zrt. támogatott, 15-18 éves diák számára biztosítottunk önképző és csapatépítő tevékenységeket. A táborokban résztvevő diákok a diák tanács diákjai illetve az osztályszellem díjat megnyerő osztály diákjai voltak. Összesen 46 diáknak adtuk meg a lehetőség, hogy olyan tevékenységeken vegyen részt, ahol személyiség fejlesztő, önismereti, csapatépítő és szervezői adottságait fejlessze. A közösségi munkában részt vállaló diákok díjazása, olyan jutalom, amely tovább sarkalja őket a kiváló, eredményes munka bevállalására. A program legnagyobb nyeresége pedig az, hogy tapasztalt, kiegyensúlyozót, lendületes egyéneket nyerünk a közösségi munkák kivitelezésére. Jelen program komoly befektetés a közösségünk jövőjében. A tevékenységeket szakképzet csapatépítő szervezetek biztosították. A helyi közösségnek nagy szüksége van új, tapasztalt egyénekre, akik hajlandóak önkéntesen közösségi munkát végezni.

Az alábbiakban a megvalósult tevékenységek beszámolóját olvashatják, úgy, ahogy azt a résztvevők megélték.

 

Hlavathy Zsuzsánna – Program koordinátor  

A Hétfalusi Magyar Ifjúsági Klub és a Barcasági Csángó Alapítvány által szervezett és támogatott pályázat két korcsoportban, V.-VIII. illetve IX.-XIII. osztályközösségeket támogat, hogy csapatszellemük, egyéniségük fejlődjön és közösségük iránti kötödésük erősödjön. 

Logó

A 2015-2016-os tanévben ünnepli a Zajzoni Rab István Középiskola fennállásának 25-ik évfordulóját.