Metromat Kft. támogatása 2015-2019. években

Pénzügyi és szakmai beszámoló a 2015-2019-ban beérkezett támogatásokról

A Metromat Kft (azonosító adatai: székhely Négyfalu, Libertății tér 2 szám, Brassó megye, nyilvántartási szám J08/3505/1993, adószám RO4980861) a 2015 és 2019 között anyagi támogatásban részesítette a Négyfaluban működő önálló magyar oktatási intézményt, a Zajzoni Rab István Középiskolát, a Barcasági Csángó Alapítvány közvetítésével, valamint anyagi támogatásban részesítette a Négyfaluban működő Barcasági Csángó Alapítványt azzal a céllal, hogy újból nyomtassa a barcasági csángó mesekönyvek, a Barcasági füzetek első kiadványát: Hétfalusi írott tojások, valamint Bálin András hagyatékának első kötetét.

I. Az említett évek folyamán a következő összegeket folyósította a Metromat Kft. a Barcasági Csángó Alapítványon keresztül a Zajzoni Rab István Középiskola részére:

2015.12.22            6.000 lej
2016. 12.22         10.000 lej
2017.12.21          10.000 lej
2018.12.21          20.000 lej
2019.12.20         17.000 lej
________________________________________________________________
Összesen:        63.000 lej

Elköltött összeg 2015-2020.12.01 között 61.407,26 lej

________________________________________________________________

El nem költött összeg 2020.12.10-én: 1.592,74 lej

A Zajzoni Rab István Középiskola vezetőtanácsának döntései alapján, a Bacasági Csángó Alapítvány közvetítése révén a következőképpen kerültek elköltésre a támogatásból befolyó összegek:

2017.06.16 – 300,00 lej - Bálin Róbert emlék ösztöndíj

2017.09.06 – 17.707,20 lej – 3 db. interaktív csomag vásárlása: 2 db. a kisiskolások számára (határnál levő épületben van felszerelve), 1 db. a gimnazisták (V.-VIII. oszt. - az iskola türkösi épületében van felszerelve) számára.

2018.02.05 – 7.596,96 lej – 4 db. laptop – az iskola keretében működő bizottságok számára

2018.06.16 - 300,00 lej - Bálin Róbert emlék ösztöndíj

2019.06.16 - 300,00 lej - Bálin Róbert emlék ösztöndíj

2020. - 1.000 lej - osztályajtó

2020.02.14 - 33.903,10 lej - 14 db. DELL számítogép Windows licensszel (rendszeregység, képernyő, billentyüzet, egér) az informatika laboratorium feleszerélésére; 1 db. DELL laptop; 1 db. multifunkcionális; 2 db. videoprojektor.

2020.10.14 - 300,00 lej - Bálin Róbert emlék ösztöndíj

Összesen: 61.407,26 lej

A befektetések megtekinthetőek a Zajzoni Rab István középiskola két épületében. A tárgyi befektetések a Barcasági Csángó Alapítvány leltárán szerepelnek és használatra vannak átadva, jegyzőkönyv alapján az iskola számára.

 

II. Az említett években a Metromat Kft. 13.000 lejt folyósított a Barcasági Csángó Alapítványon számlájára könyvnyomtatás céljából:

2017.12.21         5.000 lej
2018.12.21         5.000 lej
2019.12.20         3.000 lej
________________________________________________________________
Összesen:      13.000 lej
Elköltött összeg 2017-2020.12.01 között 13.000 lej
______________________________________________________________

El nem költött összeg 2020.12.10-én: 0 lej

Kiadások:

I. Hétfalusi Csángó Népmesék nyomtatása:

2018.08.07 1.500 lej – 60 drb.
2018.12.10 3.500 lej – 140 drb.
Összesen: 5.000 lej

II. Barcasági füzetek első kiadványát: Hétfalusi írott tojások:

2018.04.14 2.786,40 lej - nyomtatás, design
2019.05.12 1.645,00 lej - tördelés, szerkesztés, fotózás
2019.05.15 568,60 lej - szakmai irányítás, szerkesztés (részleges)
Összesen: 5.000 lej

III. Bálint András hagyatéka:

2020.06.08 3.000,00 lej - nyomdai költégek egy része
Összesen: 3.000 lej

 

Köszönjük a támogatást!