Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. -MHP-RO-1-2020/2-000010

Az alapítvány fő támogatója a Bethlen Gábor Alap (Budapest, Magyarország), mely támogatás által az alapítványnak van egy állandó alkalmazótja, egy szakképzet könyvelője és  évi infrastrukturális befektetése. Ahogyan az elmúlt évben is, 2020-ban ez a támogatás fedezte az alkalmazottal és könyvelővel járó költségeket, valamint egy új gázkazán várlását.

Az alapítvány lebegési szinten való maradását a Bethlen Gábor Alap jelentette a 2020-as éveben és ha a helyzet nem változik akkor ebben az évben is életmentően fogjuk várni a támogatást.

A szórványban működő szervezetek legnagyobb hiányossága a folyamatos, megbízható, elkötelezett humánerőforrás biztosítása. Az a humánerőforrás, mely egy szervezet működését, életképességét biztosíthatná. A Barcasági Csángó Egyesület rendelkezik egy szerény, de hatékony személyzettel, melynek megtartását, bár szerény, de folytonos kifizetés biztosítása tesz lehetővé. Jelen pályázat legnagyobb költségtétele erre a problémára adott megoldást, ugyanis általa biztosítani lehetett egy ügyintéző és egy könyvelési szakértő teljes évi kifizetését. Az ügyintéző alapfeltétel ahhoz, hogy egy intézmény sikeres működjön. Az ügyintéző számos feladatkört tölt be: pályázatokat ír és számol el, rendezvényeket szervez, tartja a kapcsolatot az oktatási intézménnyel valamint besegít az iskolai élet szervezésében, bejöveteli forrásokról gondoskodik az egyesület számára, felel az egyesület ingatlanainak fenntartásáról és működtetéséről, kapcsolatot létesik más, hasonló tevékenységeket végső civil szervezetekkel. Az ügyintéző munkáját a könyvelőséget vezető szakember egészíti ki. A könyvelőséget és a vele járó eljárásokat kimondottan csak a szakképzet könyvelő végzi és vállalja a felelősséget. A két állandó szakember alapját képezik az egyesület működésének és fejlődésének. 

A pályázat nagyobb részét a humánerőforrás anyagi szükségleteinek a fedezésére, a másik részét, kisebb beruházásra fordítottuk. Így került megvásárlásra a Vitodens 100 márkájú, 35kw-os gázkazán. Az egyesület tulajdonában levő 47 személyre alkalmas szálláshely kimelegítését egy több éves gázkazán látja el, ami egyrészt már nem teljesen beszámítható, másrészt pedig nincs elég kapacitása, úgy meleget, mint meleg vizet biztosítani.  Az új kazán szerepe részben besegíteni az épület melegítésben és átvenni a víz melegítését, ami lecsökkenti a régi kazán terhelését.

A támogatás kb. 18%-kát beruházásra fordítottuk: Vitodens 100 márkájú, 35kw-os gázkazán. A támogatás 82%-ka szolgáltatások kifizetését fedezte, melyek szolgáltatói szerződések alapján valósultak meg. A könyvelő és az egyesület ügyintéző bérének 100%-át fedezte.

A projektnek, konkrét, számszerűsíthető adatai nincsenek. Ami viszont elmondható, hogy a fizetett alkalmazott nem csak kizárólagosan az egyesület ügyintézést valósítja meg, ami által oszlopos tagja a közösség kulturális életének, hanem hatékonyan hozzá járul: 1. a Zajzoni Rab István Középiskola szervezői és működési munkájához (kb. 280 diák és 30 pedagógus), 2. tanácsokkal és útbakigazítással látja el a közösségben működő egyházak pályázási tevékenységét, 3. szervesen feladatot vállal a kézműves egyesület szervezésében (kb. 25 kézműves) 4. aktív része a középiskola keretében szervezendő diáktanácsnak, honlap és Facebook oldal működtetésében 5. kulturális és ifjúsági programok aktív szervezője (kb. 2.000 - 3.000 ember) 6. besegít a Brassó megye kulturális életének a koordinálásában, 6. a helyi cserkész (kb.100 fő), néptánccsoport (kb. 30 fő) munkájához, 7. Barcaság, mint régió népszerűsítéséhez. Összegezve az egyesület közvetlenül vagy közvetve támogatja a Barcaság magyar közösségét és egy fontos pillér a szórványban való megmaradási harcban.