Turizmus

Turisztikai programjaink által működtetjük az alapítványt, hogy célkitűzéseit teljesítse. Az által, hogy az Alapítványnál szállsz meg vagy általunk kirándulsz, egy plusz esélyt nyújtasz a négyfalusi szórvány oktatásnak. 

A Barcasági Csángó Alapítvány 2016 szeptemberében szervezte meg előszór az „Összefogás a Barcaság promovalásáért” kerekasztal beszélgetést. Azóta a gondolat konkrét tervvé formálódott olyannyira, hogy a 2017-ben a Brassó Megyei Tanácsa által kiírt vissza nem térítendő pályáztatási rendszer keretén belül sikeresen pályázott a projekt konkrét elindítására. A projekt célja a Barcasági Régió népszerűsítése a szellemi öröksége által. 

A Barcaság, melyet nevezhetünk akár Erdély keleti kapujának is, elkerüli a magyar turisták érdeklődését, legjobb esetben az utolsó látogatnivalók közé sorolják, a távolabbról érkező turisták, pedig nem is sejtik, hogy milyen kincseket rejt ez a kis régió. S miért van ez így? Miért nem ismerik még a magyarok sem, hogy a moldvai és a gyimesi csángó népcsoporton kívül van egy barcasági csángó népcsoport is, a Székelyföldön és Gyimeseken kívül van egy Barcaság is. Ezen az állapoton szeretne változtatni az elindított projekt. Természetesen, ha a régió népszerűsítésről beszélünk, nem lehet kihagyni a román és szász vonatkoztatásokat sem, első ízben azonban a 10 csángó falu (Bácsfalu, Türkös, Csernátfalu, Hosszúfalu – vagyis Négyfalu; Tatrang, Zajzon, Pürkerec – vagyis Háromfalu; illetve Apáca, Barcaújfalu, Krizba) szellemi örökségének a népszerűsítése kerül terítékre.

A pályázat 2017. július 1. és december 1. között valósul meg, és fő hozadéka egy régiót népszrűsítő honlap és katalógus lesz. A fő irányvonal a helyi szellemi örökség, amely településekhez és tevékenységekhez kapcsolódik. A már nagyon jól működő régiók online felületeinek példájára tervezet honlap, újító hatással szeretne lenni az itthoni, régió-népszerűsítés terén. Ahhoz, hogy a terv megvalósulhasson, működőképes és önfenntartóvá váljék, szükség van a közösségek együttműködésére. A projekt keretén belül work-shopokat szervezünk a falu-, illetve kulturális-turizmus terén, bevonva mindazokat, akik a 10 településen turizmussal foglalkoznak.

A projekt kivitelezésének egyik nagy lépése a Barcaság mint régió arculatának a kialakítása. Ennek a feladatnak a megoldásra meghirdetük a „Barcaság arculatot keres” pályázatunkát.

A program megvalósításának részleteít a Pro Terra Barcensis FB oldalon lehet követni.  

Hlavathy Zsuzsánna – Pro Terra Barcensis program felelőse